KKP คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ฟื้นตัว แต่ไม่ทั่วถึง ชี้ท่องเที่ยวฟื้น-ส่งออกฟุบ

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษ…