หยุด! นำอาหารเหล่านี้เข้าไมโครเวฟเด็ดขาด!

ไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่…