bettingfootballdeposit.com

บาคาร่าออนไลน์ เว็บตรง มั่นคง ฉับไว ใส่ใจทุกระดับ

Home » ชาวโซเชียลกับประเด็นไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม APEC 2022

ชาวโซเชียลกับประเด็นไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม APEC 2022

ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก

หรือ APEC 2022 ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ไทยได้มีบทบาทในเวทีโลก การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุม ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อย การจัดเตรียมอาหารและการแสดง ซึ่งทำให้ชาวโซเชียลออกมาพูดถึงในวงกว้างและแตกออกมาได้หลายประเด็น

 

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือ ZOCIAL EYE ระหว่างวันที่ 1-16 พฤศจิกายน 2565 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ชาวโซเชียลพูดถึงเกี่ยวกับการจัดประชุม APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ พบว่า เป็นการพูดถึงทั้งสิ้น 55,286 ข้อความ คิดเป็น 5,466,785 เอ็นเกจเมนต์ เฉลี่ยแล้วมีเอ็นเกจเมนต์มากถึง 502,241 เอ็นเกจเมนต์ต่อวัน โดยเป็นการพูดถึงบน Facebook ทั้งสิ้น 54.31% ตามมาด้วย Twitter 25.43, YouTube 7.98%, และอื่นๆ 12.28% ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคนที่พูดถึงเรื่องดังกล่าว พบว่า เป็นเพศชาย 61.4% และเพศหญิง 38.6% โดยเป็นบุคคลในช่วงอายุ 18-24 ปี (43.34%) มากที่สุด รองลงมาเป็นช่วงอายุ 25-34 ปี (32.93%)

admin

Back to top